Telesilta | Laivateollisuuden sähkötyöt

Täydelliset järjestelmät kokonaispalveluna

Toteutamme laivasähkötyöt joustavasti ja luotettavasti kokonaispalveluna, joka kattaa kaiken tarvittavan suunnittelusta materiaalien hankintaan, asennuksiin ja järjestelmien käyttöönottoon saakka.

Otamme sähköjärjestelmien suunnittelussa tarkasti huomioon asiakkaamme tarpeet ja aluksen käyttötarkoituksen asettamat erikoisvaatimukset. Teemme aluksiin kaikki tarvittavat työt sähkönjakelusta merenkulkulaitteiden asennuksiin, ja kannamme täyden vastuun siitä, että projekti etenee aikataulun mukaan ja sähköjärjestelmä toimii suunnitellusti.

Foto: Kasper Dudzik. Pictures not ready for schetches only

marine2

marine3

marine4